konkurs_nowa_huta_z_zonkilem_w_tle_16x9

KONKURS PLASTYCZNY NOWA HUTA Z ŻONKILEM W TLE

termin składania prac do 13 maja 2019

POKONKURSOWA WYSTAWA PRAC ORGANIZOWANA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 70 – LECIA NOWEJ HUTY

Nowa Huta ma już 70 lat, a historia Hospicjum św. Łazarza, pierwszego w Polsce, jest nierozerwalnie związana z jej dziejami. Świętując ten jubileusz pragniemy zachęcić młodych artystów do wykonania obrazów, ukazujących różne oblicza „najmłodszej siostry Krakowa” z nieodłącznym żonkilowym elementem! Nowa Huta to nie tylko Kombinat i jego Centrum Adminstracyjne, socrealistyczna i industrialna architektura, to także budowle o wiele starsze: Opactwo Cystersów w Mogile, drewniany kościółek św. Bartłomieja, Kopiec Wandy, dwór Branickich, dworek Jana Matejki w Krzesławicach, pałac Czartoryskich w Pleszowie, to jedynie wybrane przykłady pamiątek przeszłości rozsianych na tym terenie. Bardzo rozpoznawalne są też inne nowohuckie obiekty np.: Arka Pana, Teatr Ludowy, kawiarnia Stylowa, dawne kina i miejsca: staw na ulicy Kaczeńcowej, Planty Bieńczyckie, Łąki Nowohuckie, aleja Róż. A kto odmówi uroku przydrożnym kapliczkom – dowodom pobożności tutejszego ludu, rozsianym pośród zarośli i blokowisk. Nowa Huta, to przede wszystkim ludzie wrażliwi i solidarni z chorymi w ich niedoli. Jak widać jest co uwieczniać, zachęcamy młodzież do rysowania i malowania: grafik, akwarelek, obrazów na płótnie i kartonie, oprawionych (ramy, antyramy) lub nie.
Format prac od A5 do A2. Na prace oczekujemy do 10 maja.

Wernisażu wystawy  oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 23 maja w NCK podczas finału Pól Nadziei. Pokonkursowa wystawa wybranych prac zostanie zorganizowana w Hospicjum św. Łazarza w okresie od 24 maja do 31 maja 2019 roku.

konkurs_nowa_huta_z_zonkilem _w_tle

Na kanwie wybranych spośród zwycięskich prac zostaną wykonane kalendarzyki listkowe na 2020.
WAŻNE – INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje:
dane twórcy, adres i telefon szkoły (ośrodka kultury itp.) oraz nazwisko opiekuna.
2. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy.
3. Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Hospicjum św. Łazarza na ul. Fatimską 17. Na kopercie prosimy dopisać nazwę konkursu i hasło „Pola Nadziei 2019”. Termin dostarczenia prac – do poniedziałku 13 maja 2019 r.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie rozumiane jako oświadczenie uczestnika, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto, iż autor wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły na wystawionych pracach, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych Towarzystwa.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.
Organizatorem konkursu jest:
Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum im. św. Łazarza”
ul. Fatimska 17
31-831 Kraków
tel. 12 641 46 66
Projekt jest realiowany przy wsparciu finansowym Miasta Krakowa

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji akcji Pola Nadziei i konkursów jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków
2. W Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: iod@hospicjum.org, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników akcji Pola Nadziei i konkursów.
4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu realizacji akcji Pola Nadziei i konkursów zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia RODO.
5. Administrator danych przekazując dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował o podmiocie przetwarzającym.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji akcji Pola Nadziei i konkursów lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
7. Właściciel danych ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: iod@hospicjum.org.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
KONKURS PLASTYCZNY NOWA HUTA Z ŻONKILEM W TLE