Historia

40 lat Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”

Stowarzyszenie TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza” zostało stworzone 40 lat temu przez ludzi, którym doświadczenia osobiste i zawodowe dały poznać, jak tragiczny jest los ciężko chorych i umierających, pozbawionych właściwej opieki. Towarzystwo za główny cel postawiło sobie udzielanie tym chorym profesjonalnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i duchowej, przystosowanej do ich szczególnych potrzeb, niesienie pomocy rodzinom pielęgnującym swoich chorych, a także jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych społecznie udzielać tej opieki oraz wspierać finansowo jej organizację.

logo hospicjum krzywe

Pracownicy i wolontariusze starają się uczynić wszystko, aby chory mógł żyć bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu osób do naturalnej śmierci. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich niesie pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.

Profesjonalna pomoc medyczna, pielęgniarska, duchowa, psychologiczna i socjalna ofiarowana przez Hospicjum św. Łazarza jest realizowana w formach: opieki domowej i stacjonarnej. W Ośrodku Opieki Hospicyjnej Towarzystwa działają również Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej.

Opieka w Hospicjum św. Łazarza jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny. Realizacja hospicyjnej misji nie byłaby możliwa bez kontraktu z NFZ, bez pomocy świadczonej w różnych obszarach przez wolontariuszy, a także bez hojności ludzi, którym los osób umierających nie jest obojętny. Towarzystwo brakujące środki pozyskuje dzięki przychylności społeczeństwa, to datki złożone do puszek kwestarskich, wpłaty dokonane na konto i bardzo istotne wpływy z 1% podatku. Pozyskiwane przez Hospicjum św. Łazarza środki w całości przeznaczane są na opiekę nad ciężko chorymi u schyłku życia, na zapewnienie im opieki hospicyjnej w domu (700 osób rocznie) lub na oddziale stacjonarnym przy ul. Fatimskiej 17 (700 osób rocznie).

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie nie tylko świadczy pomoc chorym i ich rodzinom, ale jest również jednym z wiodących ośrodków organizujących szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu medycyny paliatywnej. Podczas zajęć personel medyczny może poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą opieki świadczonej chorym terminalnie.

HISTORIA PÓL NADZIEI W POLSCE

„A ten kwiatek, który w rękach trzymam, ten kwiatek, ale także to wszystko, co jest trudem, wzięli na siebie ludzie, którzy się spotkali po to żeby pomóc tym, którym jest najtrudniej. To są Pola Nadziei. Nie zapraszamy nikogo na pola, zapraszamy do tej pewności o prawdzie, o dobru, o nadziei. Do Hospicjów przychodzą wszyscy, którzy podejmują się tego trudu, żeby nie to co smutne, to co przygnębiające, to co jest prawie że rozpaczliwe, miało ostatnie słowo, tylko prawda, dobro i miłość. Pola Nadziei mają wziąć na siebie cząstkę tego trudu, żeby pomóc innym, już nie słowem, ale swoją własną NADZIEJĄ.”

Słowa Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego
Członka Honorowego TPCh „Hospicjum św. Łazarza”
Patrona Honorowego Pól Nadziei w latach 1997 – 2016
pochodzą z filmu edukacyjnego Wydawnictwa WAM pt. „Hospicjum. Kochając do końca”.

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie prowadzi działania mające na celu szerzenie idei hospicyjnej, edukację i uwrażliwianie społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży, na los ludzi chorych i cierpiących.

Od 24 lat tą ważną hospicyjną misję spełnia program Pola Nadziei. Wiosną, podczas trwania akcji organizowane są konkursy, spotkania i happeningi skierowane do dzieci i młodzieży, prelekcje mające na celu oswajanie najmłodszych z tematyką hospicyjną.

Program Pola Nadziei został stworzony przez Organizację Marie Curie Cancer Care. W 1997 roku MCCC przekazała ideowe założenie i zasady organizacji akcji Pola Nadziei Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie. Od tego czasu żonkilowe Pola Nadziei kwitną rokrocznie w Krakowie, a od 2003 roku również w innych miastach Polskich – dla chorych w tamtejszych hospicjach. Hospicjum św. Łazarza w Krakowie jest koordynatorem ogólnopolskiej edycji akcji. W pierwszych ogólnopolskich Polach Nadziei wzięło udział 7 hospicjów, obecnie każdego roku do programu zgłasza się około 40 hospicjów. Każde z nich realizuje program w mieście w którym działa, według własnej koncepcji z zachowaniem zasad i trzech równoważnych celów, którymi jest:

  1. szerzenie idei hospicyjnej
  2. pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla terminalnie chorych
  3. uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych i możliwość niesienia pomocy

Honorowy patronat nad krakowskimi Polami Nadziei objął Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski. Głównym partnerem akcji od 1997 roku jest firma BP.

Każdego roku czynione są starania o to żeby kampania Pola Nadziei zataczała coraz szersze kręgi. Od 2009 roku w ramach akcji Pola Nadziei promowana jest również możliwość przekazywania 1% podatku, gdyż akcja pokrywa się w czasie z możliwością dokonywania odpisów podatkowych.

Raz w roku, na początku lipca Zarząd TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza” organizuje w Krakowie dwudniowy „Zjazd Żonkilowych Hospicjów” podczas którego koordynujący akcją w poszczególnych hospicjach dzielą się doświadczeniami i wzajemnie inspirują. Ze sprawozdań i prezentacji przygotowanych przez hospicja powstaje podsumowanie przebiegu ogólnopolskiej akcji. Wyniki są imponujące, te finansowe, ale także te niewymierne w złotówkach. Tysiące zaangażowanych wolontariuszy, szkół i instytucji włączających się w akcje, darczyńców. Niezmierzona liczba osób do których dzięki Polom Nadziei dotarła informacja o hospicyjnej idei, w tym rodzin, które dowiedziały się, że mogą w hospicjach otrzymać pomoc dla swoich bliskich. Współpraca ze szkołami w ramach żonkilowej akcji, prelekcje, konkursy, rozwój wolontariatu wpływa na budzenie dziecięcej wrażliwości. Dzięki żonkilowi– międzynarodowemu symbolowi nadziei, dzieci i młodzież w sposób przystępny mogą dowiedzieć się o tym co jest trudną, ale nieodłączną częścią życia: o chorobie, przemijaniu i stracie, ale także o nadziei i radości jaką może wnieść w tych chwilach człowiek, wrażliwy i otwarty na los drugiego człowieka.

W 2018 r. akcja Pola Nadziei została nominowana do Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „Dla Dobra Wspólnego” w kategorii Dzieło.