Uczestnicy

Uczestnicy 2022

Krakowskie Hospicjum jest kolebką polskich “Pól Nadziei” i koordynatorem
ogólnopolskiej akcji. Od 2003 roku program Pól Nadziei jest również
realizowany przez hospicja w innych miastach Polski. W tym roku włączyło
się 41 hospicjów z 36 miast Polski. Każde z Hospicjów realizuje program
na swoim terenie, pozyskując środki na własną działalność, z zachowaniem
ustalonych w Krakowie zasad.

Hospicjum Miasto  www
Fundacja “Pomóż Im” Białostockie Hospicjum dla Dzieci Białystok www.pomozim.org.pl
Hospicjum im. bł. Ks. J. Popiełuszki przy Parafii św. Polskich Braci Męczenników Bydgoszcz www.hospicjum.bydgoszcz.pl
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej “Hospicjum” Chorzów www.hospicjum-chorzow.pl
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Częstochowa www.hospicjum-czestochowa.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego Elbląg www.ehospicjum.pl
Hospicjum Pomorze Dzieciom Gdańsk www.pomożedzieciom.pl
Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci Gdańsk www.pomorskiehospicjum.pl
Fundacja Hospicyjna Gdańsk www.fundacjahospicyjna.pl
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni Gdynia www.hospicjum.gdynia.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach Gliwice www.hospicjum.gliwice.pl
Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila Gorzów Wlkp. www.hospicjum-gorzow.pl
Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej im. bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego Gowarczów www.hospicjumsykulski.pl
Hospicjum Domowe im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC Jastrzębie Zdrój www.hospicjum-jastrzebie.pl
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Brata Alberta Jaworzno www.hospicjum-jaworzno.pl
Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty Kielce www.hospicjum.kielce.caritas.pl
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie Koszalin www.hospicjumkoszalin.pl
Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum im. św. Łazarza” Kraków www.hospicjum.krakow.pl
Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Kwidzyń www.hospicjumkwidzyn.pl
Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego Licheń Stary www.fundacja.lichen.pl
Hospicjum Santa Galla Łabunie www.santagalla.pl
Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej Miechów www.hospicjum.miechow.net
Fundacja im. Adama Worwy Nowy Targ www.fundacja.worwa.pl
Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne PALIUM Olsztyn www.hospicjum.olsztyn.pl
Hospicjum Caritas Olsztyn Olsztyn www.hospicjumdladzieci.caritas.pl
Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu Opole www.hospicjum.opole.pl
Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie Opole www.hospicjumopolskie.pl
Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio Puck www.hospitium.org
Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej przy Caritas Diecezji Radomskiej Radom www.radom.caritas.pl
Hospicjum Domowe im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego Rybnik www.rybnickiehospicjum.wordpress.com
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Rzeszów www.hospicjum-podkarpackie.pl
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa Sopot www.caritas.gda.pl/placowki-cag/dom-hospicyjny-caritas-im-sw-jozefa/
Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. Sosnowiec www.hospicjumsosnowiec.pl
Hospicjum im. św. Franciszka z Asyżu Szczecinek www.hospicjumszczecinek.com.pl
Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum” Świdnica   www.hospicjum.swidnica.pl
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa Warszawa www.fho.org.pl
Hospicjum Sióstr Felicjanek im. bł. Hanny Chrzanowskiej Warszawa www.hospicjumfelicjanek.pl
Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Warszawa www.hospicjumdomowe.com
Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów Warszawa www.ohd.waw.pl
Stowarzyszenie im. ks. J.N. Musolffa, Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina Wągrowiec www.hospicjumwagrowiec.pl
Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum” Włodawa www.hospicjum-wlodawa.pl
Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego Zakopane www.hospicjum.zakopane.org.pl