Hospicjum

Hospicjum

Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum im. św. Łazarza” działa od 1981 roku. W krakowskim “Hospicjum im. św. Łazarza” otaczamy opieką osoby terminalnie chore głównie na nowotwory oraz ich rodziny. Opiekę tę sprawuje interdyscyplinarny zespół hospicyjny w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, pracownik socjalny oraz kapelan. Działania zespołu są wspierane przez liczną grupę przeszkolonych wolontariuszy.

By godnie żyć, aż do końca.

Hospicjum św. Łazarza obejmuje wszechstronną opieką chorych (dorosłych, młodzież i dzieci) w terminalnym okresie choroby nowotworowej, u których zakończone jest leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby. Opieką obejmowani są także chorzy nienowotworowi w terminalnym okresie choroby, z objawami bólu lub innymi przykrymi dolegliwościami. Pomoc skierowana jest również do rodzin pacjentów, które często potrzebują wsparcia duchowego i fachowej porady, dotyczącej pielęgnacji chorego w trudnych dla obu stron chwilach.

logo hospicjum krzywe

Zadaniem Hospicjum jest:

 • zwalczanie bólu
 • profilaktyka i opanowywanie objawów towarzyszących (nudności, wymioty, obstrukcje, gorączka, obrzęk limfatyczny itp.)
 • pomoc rodzinie w opiece nad chorym
 • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych pacjenta
 • wspomaganie socjalne
 • wsparcie rodzin w okresie żałoby

Hospicjum św. Łazarza prowadzi opiekę hospicyjną i wsparcie rodzin w następujących jednostkach:

 • Hospicjum Domowe – tel. (12) 641 46 55
 • Oddział – Hospicjum Stacjonarne – tel. (12) 641 46 57 w. 11, 26, 27, 28, 30, 35
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej (dla chorych na ciężką i nieuleczalną chorobę) tel. (12) 641 46 55
 • Poradnia Obrzęku Limfatycznego (dla chorych hospicyjnych i dla kobiet po amputacji piersi) tel. (12) 641 46 57 w. 30
 • Zespół Wsparcia Rodzin Osieroconych – tel. (12) 641 46 57
 • Ośrodek Wolontariatu – tel. (12) 641 46 58
 • Klub dr Jana Deszcza (dla rodzin, które utraciły bliską osobę, a także dla osób starszych, w tym Członków i Przyjaciół Towarzystwa) – tel. (12) 641 43 30

Dzięki wsparciu tysięcy ludzi dobrej woli opieka hospicyjna stacjonarna i domowa jest nieodpłatna dla chorego i jego rodziny. Pomoc ta jest finansowana przez członków i przyjaciół Towarzystwa (ok. 6800 osób), a także z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Część środków jest pozyskiwana z programów prowadzonych przez Zarząd, takich jak: kampania “Pola Nadziei”, Kwesta Listopadowa na cmentarzach oraz zysk z działalności Fundacji “Pomoc Krakowskiemu Hospicjum”.

Szkolenie wolontariuszy odbywa się na kursach organizowanych przez Hospicjum.
Informacja tel. (12) 641 46 66, 641 46 57.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. św. Łazarza”
ul. Fatimska 17
31- 831 Kraków
tel. 12 641 46 66
www.hospicjum.krakow.pl
OPP KRS 0000048149