Szkoły

INFORMACJA O KONKURSACH, KWESTACH I WYDARZENIACH
WIOSNA 2019

XXII WIOSENNE POLA NADZIEI

 

Drodzy młodzi Przyjaciele z przedszkoli i szkół,

Mijają 22 lata od czasu gdy w Krakowie odbyły się pierwsze Pola Nadziei, akcja której głównym celem jest promowanie opieki hospicyjnej, informowanie o możliwości jej otrzymania oraz pozyskiwanie środków na jej prowadzenie. Przez te lata tysiące Krakowian i gości dowiedziało się czym jest opieka hospicyjna, a wielu z nich stało się jej beneficjentami, otrzymując w Hospicjum św. Łazarza pomoc w najtrudniejszych chwilach życia. Na żonkilowej akcji wychowało się też całe pokolenie młodych ludzi, którzy w ten sposób uczyli się zrozumienia i wrażliwości na potrzeby bliźnich oraz innych postaw prospołecznych. Kontynuując te działania pragniemy serdecznie zaprosić Państwa, dzieci i młodzież do udziału w żonkilowej akcji.

 

KONKURS PLASTYCZNY NOWA „HUTA Z ŻONKILEM W TLE” (termin składania prac do 10 maja br.)

Nowa Huta ma już 70 lat, a historia Hospicjum św. Łazarza, pierwszego w Polsce, jest nierozerwalnie związana z jej dziejami. Świętując ten jubileusz pragniemy zachęcić młodych artystów do wykonania obrazów, ukazujących różne oblicza „najmłodszej siostry Krakowa” z nieodłącznym żonkilowym elementem! Nowa Huta to nie tylko Kombinat i jego Centrum Adminstracyjne, socrealistyczna i industrialna architektura, to także budowle o wiele starsze: Opactwo Cystersów w Mogile, drewniany kościółek św. Bartłomieja, Kopiec Wandy, dwór Branickich, dworek Jana Matejki w Krzesławicach, pałac Czartoryskich w Pleszowie, to jedynie wybrane przykłady pamiątek przeszłości rozsianych na tym terenie. Bardzo rozpoznawalne są też inne nowohuckie obiekty np.: Arka Pana, Teatr Ludowy, kawiarnia Stylowa, dawne kina, a także ciekawe miejsca np.: staw przy ulicy Kaczeńcowej, Planty Bieńczyckie, Łąki Nowohuckie, aleja Róż. A kto odmówi uroku przydrożnym kapliczkom – dowodom pobożności tutejszego ludu, rozsianym pośród zarośli i blokowisk. Nowa Huta, to przede wszystkim ludzie wrażliwi i solidarni z chorymi w ich niedoli. Jak widać jest co uwieczniać, zachęcamy młodzież do rysowania i malowania: grafik, akwarelek, obrazów na płótnie i kartonie, oprawionych (ramy, atyramy) lub nie. Format prac od A5 do A2. W planie pokonkursowa wystawa prac w ciekawym miejscu J Na kanwie wybranych spośród zwycięskich prac zostaną wykonane kalendarzyki listkowe na 2020.

 

KONKURS FLASH MOB II EDYCJA (termin składania prac do 10 maja br.) – od niedawna Flash Mob stał się popularną formą happeningu, podczas którego we wcześniej umówionym miejscu gromadzi się grupa osób w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. Na stronie można zobaczyć np. flash mob seniorzy kontra młodzi (https://www.tvp.info/15901349/taneczny-flash-mob-seniorzy-kontra-mlodzi) lub teledysk „Smile”, zainspirowanego ideą Flash Mob.

Flash Mob może być wykorzystany do promocji żonkilowej akcji, o czym doskonale wiedzą Ci, którzy wzięli udział w pierwszej edycji konkursu. Zachęcamy wszystkich żonkilowych Przyjaciół do pójścia w ich ślady. Krótkie wydarzenie mogłoby być zorganizowane na terenie szkoły lub innego bezpiecznego miejsca, uczestnikami mogą być np. uczniowie, nauczyciele, rodzice zaangażowani w Pola Nadziei. Może mieć ono formę tańca, układu choreograficznego lub innej aktywności, której tematem jest pomoc drugiemu człowiekowi, nadzieja, radość, żonkilowe działania. Prosimy o zarejestrowanie zdarzenia za pomocą aparatu fotograficznego, kamery lub smartfona. Gotowy film o czasie trwania nie dłuższym niż 5 minut, prosimy zapisać na płycie DVD i dostarczyć na adres Hospicjum do dnia 10 maja br.

Spośród najlepszych filmów wyłonimy zwycięzców i zamieścimy na naszym profilu facebookowym.

 

ŻONKILOWY SONG III EDYCJA – wiosna to chyba najwspanialsza pora, a czy można radość życia wyrazić lepiej niż śpiewem, wiedzą też nasi młodzi utalentowani Przyjaciele, bo przecież śpiewać piosenki żonkilowe może każdy. Zachęcamy młodych artystów do stworzenia własnych piosenek o wiośnie, lub wykonanie znanych i lubianych utworów muzyki polskiej i zagranicznej, których tematem są: nadzieja, radość, budząca się przyroda, zmiany zachodzące w ludzkim życiu, nadzieja czyli wszystko to, co jest związane z tą piękną porą roku. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje na specjalnej karcie stanowiącej załącznik do regulaminu. Wypełnioną kartę należy przesłać do dnia 10 kwietnia faxem (12) 641 46 59 lub na mail: polanadziei@hospicjum.org. Po zgłoszeniu młodzi artyści będą proszeni o zaprezentowanie się przed jury konkursowym, nagrodą będzie występ podczas finału Pól Nadziei.

 

WAŻNE – INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSACH:

 1. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje:

dane twórcy, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna.

 1. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy.
 2. 3. Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Hospicjum św. Łazarza na ul. Fatimską 17. Na kopercie prosimy dopisać nazwę konkursu i hasło „Pola Nadziei 2019”.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie rozumiane jako oświadczenie uczestnika, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto, iż autor wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych Towarzystwa.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.

 

Żonkilowa kwesta na rzecz Hospicjum – jak co roku zachęcamy gorąco do włączenia się w pomoc Hospicjum św. Łazarza poprzez zorganizowanie na terenie placówki oświatowej zbiórki funduszy. Zbiórka może towarzyszyć wywiadówce, kiermaszowi świątecznemu lub być zorganizowana przy innej okazji. Prosimy pamiętać o konieczności uzyskania uprzednio zgody Dyrekcji na formularzu dołączonym do niniejszego pisma. Zbiórkę, można zorganizować również w zaprzyjaźnionych sklepach, firmach, każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy. W roku ubiegłym dzięki hojności społeczności przedszkoli i szkół udało się zebrać na rzecz Hospicjum rekordową kwotę ponad 83 tysięcy złotych.

 

Żonkilowy dzień – w tym szczególnym dniu uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na żółto, odbywają się prelekcje, happeningi, kiermasze i kwesty, wszystko po to, aby promować idee opieki hospicyjnej w swoim najbliższym otoczeniu i dać wyraz solidarności z nieuleczalnie chorymi.

 

Pożyteczny 1 % jak co roku zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w promocji akcji 1% prowadzonej na rzecz naszego Hospicjum. W domu hospicyjnym dostępne są materiały oraz kalendarzyki informujące o pożytecznej akcji. Bardzo prosimy o przekazanie swojego procentu podatku na rzecz Hospicjum i zachęcenie do tego swojej rodziny i znajomych. Rokrocznie wpłaty 1% stanowią ważny element hospicyjnego budżetu i są dowodem na to, że los nieuleczalnie chorych nie jest Państwu obojętny.

 

PRELEKCJE O WOLONTARIACIE – Zapraszamy serdecznie do organizowania w przedszkolach i szkołach spotkań z hospicyjnym pedagogiem, który w sposób przystępny i dostosowany do wieku uczniów, wyjaśni najmłodszym i tym trochę starszym ideę i zasady funkcjonowania opieki hospicyjnej i wolontariatu. Istnieje również możliwość złożenia wizyty w Domu Hospicyjnym i przeprowadzenia prelekcji na miejscu. Zapotrzebowanie na prelekcję prosimy zgłaszać za pośrednictwem wypełnionego formularza.

 

„ZAKRĘCENI DLA HOSPICJUM” – przez cały rok trwa zbiórka plastikowych zakrętek, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie Hospicjum. Zachęcamy nauczycieli, dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół do prowadzenia w swoich siedzibach zbiórki plastikowych zakrętek. Akcja może mieć charakter jednorazowy lub być prowadzona systematycznie. Bardzo prosimy o dostarczenie zebranych zakrętek do budynku Hospicjum wraz z informacją o instytucji, w której przeprowadzono akcję.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji akcji Pola Nadziei i konkursów jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków
 2. W Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: iod@hospicjum.org, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników akcji Pola Nadziei i konkursów.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu realizacji akcji Pola Nadziei i konkursów zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia RODO.
 5. Administrator danych przekazując dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował o podmiocie przetwarzającym.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji akcji Pola Nadziei i konkursów lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 7. Właściciel danych ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: iod@hospicjum.org.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KONTAKT Z NAMI I INFORMACJA NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ:

Zespół Pozyskiwania Środków i Promocji

zbiórki funduszy, konkursy, materiały promocyjne, puszki, informacja, od pn. do pt. 10.00-16.00, tel. 12 640 22 90, 641 46 66, Hospicjum św. Łazarza (pok. 132),

edukacja (pogadanki, wizyty w Hospicjum) od pn. do pt. 10.00-15.00, tel. 12 688 14 39, Hospicjum św. Łazarza (pok. 134).

Zapraszamy na: www.polanadziei.pl i hospicyjny facebook: Hospicjum św. Łazarza w Krakowie

Zapraszamy do udziału w konkursach i wydarzeniach!