Szkoły

INFORMACJA O KONKURSACH, KWESTACH I WYDARZENIACH

WIOSNA 2018

DWUDZIESTA PIERWSZA KAMPANIA WIOSENNA POLA NADZIEI

 

I. Konkursy dla dzieci i młodzieży

1. Żonkilowa poduszeczka dla chorego – przytulna i mięciutka, w którą można się wtulić gdy jest smutno, gdy chce się odpocząć – taka powinna być żonkilowa poduszeczka. W ramach 21 akcji Pola Nadziei zapraszamy dzieci i młodzież do wykonania jasieczków dla pacjentów, aby stworzyć im na oddziale namiastkę domowej atmosfery. Poduszeczki powinny mieć wymiary ok 40/40 cm, kolorystykę Pól Nadziei i motyw żonkilowy. Na prace czekamy do 10 maja br.

2. Żonkilowy song II edycja – po sukcesie pierwszego Przeglądu Piosenki Wiosennej i zainteresowania z jakim spotkała się ta inicjatywa ogłaszamy drugą edycję konkursu. Ukryte talenty wokalne tkwią w młodych ludziach, a śpiewać piosenki żonkilowe może przecież każdy. Zachęcamy młodych artystów do stworzenia własnych piosenek o wiośnie, lub wykonanie znanych i lubianych utworów muzyki polskiej i zagranicznej, których tematem są: nadzieja, radość, budząca się przyroda, zmiany zachodzące w ludzkim życiu, czyli wszystko to, co jest związane z tą piękną porą roku. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje na specjalnej karcie stanowiącej załącznik do regulaminu. Zgłoszenia dokonuje szkoła/przedszkole (maksymalnie trzech uczestników z jednej placówki). Wypełnioną kartę należy przesłać do dnia 9 kwietnia faxem (12) 641 46 59 lub na mail: polanadziei@hospicjum.org. Po zgłoszeniu młodzi artyści zostaną zaproszenie do zaprezentowania się przed jury konkursowym. Przesłuchania odbędą się w ostatnim tygodniu kwietnia. Dla laureatów dodatkową nagrodą będzie występ podczas finału Pól Nadziei, 22 maja w NCK w Krakowie.

3. Wiersz z nadzieją w temacie – o nadziei napisano już wiele, ale jesteśmy przekonani, że ten tak bliski naszym sercom temat kryje w sobie nieprzebrane bogactwo, z którego można czerpać. Zapraszamy młodych literatów do spróbowania swoich sił w pisaniu poezji o nadziei. Na wiersze, ody, limeryki, teksty piosenek i inne małe formy literackie czekamy do 10 maja br.

4. Narysuję coś miłego dla chorego – konkurs plastyczny dla najmłodszych (dzieci z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych). Dziecięce rysunki, wesołe i kolorowe sprawiają dużo radości naszym chorym, są dowodem na to, że ktoś o nich pamięta. Bardzo prosimy milusińskich o narysowanie lub namalowanie obrazka o dowolnym temacie, może chcecie podzielić się jakąś miłą chwilą ze swojego życia, pokazać piękny krajobraz, a może ulubione zwierzątko? Ważne żeby temat był przedstawiony kolorowo i optymistycznie. Format pracy do A4. Na obrazki czekamy do 10 maja br.

WAŻNE – INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSACH:

1. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje:

dane twórcy, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna.

2. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy.

3. Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Hospicjum św. Łazarza na ul. Fatimską 17. Na kopercie prosimy dopisać nazwę konkursu i hasło „Pola Nadziei 2018”.

4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie rozumiane jako oświadczenie uczestnika, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto, iż autor wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, a także zgadza się na ich nieodpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych Towarzystwa.

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.

II. Żonkilowa kwesta na rzecz Hospicjum – jak co roku zachęcamy gorąco do włączenia się w pomoc Hospicjum św. Łazarza poprzez zorganizowanie na terenie placówki oświatowej zbiórki funduszy. Zbiórka może towarzyszyć wywiadówce, kiermaszowi świątecznemu lub być zorganizowana przy innej okazji. Prosimy pamiętać o konieczności uzyskania uprzednio zgody Dyrekcji na formularzu dołączonym do niniejszego pisma. Zbiórkę, można zorganizować również w zaprzyjaźnionych sklepach, firmach, każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy. W roku ubiegłym dzięki hojności społeczności przedszkoli i szkół udało się zebrać na rzecz Hospicjum ponad 61 tysięcy złotych.

III. Żonkilowy dzień – w tym szczególnym dniu uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na żółto, odbywają się prelekcje, happeningi, kiermasze i kwesty, wszystko po to, aby promować idee opieki hospicyjnej w swoim najbliższym otoczeniu i dać wyraz solidarności z nieuleczalnie chorymi.

V. PRELEKCJE O WOLONTARIACIE – Zapraszamy serdecznie do organizowania w przedszkolach i szkołach spotkań z hospicyjnym pedagogiem, który w sposób przystępny i dostosowany do wieku uczniów, wyjaśni najmłodszym i tym trochę starszym ideę i zasady funkcjonowania opieki hospicyjnej i wolontariatu. Istnieje również możliwość złożenia wizyty w Domu Hospicyjnym i przeprowadzenia prelekcji na miejscu.

Zapotrzebowanie na prelekcję prosimy zgłaszać za pośrednictwem wypełnionego formularza.

VI. „ZAKRĘCENI DLA HOSPICJUM” – przez cały rok trwa zbiórka plastikowych zakrętek, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie Hospicjum. Zachęcamy nauczycieli, dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół do prowadzenia w swoich siedzibach zbiórki plastikowych zakrętek. Akcja może mieć charakter jednorazowy lub być prowadzona systematycznie. Bardzo prosimy o dostarczenie zebranych zakrętek do budynku Hospicjum wraz z informacją o instytucji, w której przeprowadzono akcję.

KONTAKT Z NAMI I INFORMACJA NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ:

Zespół Pozyskiwania Środków i Promocji

zbiórki funduszy, konkursy, materiały promocyjne, puszki, informacja, od pn. do pt. 10.00-16.00, tel. 12 640 22 90, 641 46 66, Hospicjum św. Łazarza (pok. 132),

edukacja (pogadanki, wizyty w Hospicjum) od pn. do pt. 10.00-15.00, tel. 12 688 14 39, Hospicjum św. Łazarza (pok. 134).

Zapraszamy na: www.polanadziei.pl i hospicyjny facebook: Hospicjum św. Łazarza w Krakowie

Zapraszamy do udziału w konkursach i wydarzeniach!